OBCHODNÍ PODMÍNKY

Popis vozidla:
Bürstner Aviano i 739G, Fiat Ducato 2,3 Mjet 35 (109 kW/148 PS), 3500 Kg

OBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU

 • Řidičský průkaz skupiny B.
 • Platný občanský a řidičský průkaz.
 • Nájemce se zavazuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a podpisem smlouvy souhlasí s tím, že si pronajímatel může udělat kopii těchto dokladů.
 • Minimální věk 25 let.
 • Praxe minimálně 3 roky.
 • Minimální doba zapůjčení 7 dní.
 • Obytné vozidlo je možné zapůjčit jen do státu uvedených v závěrečných ustanoveních.
 • Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.
 • Je zakázáno kouřit uvnitř karavanu.
 • Je zakázáno používat svíčky, prskavky atd.
 • Do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako kočka, pes apod.
 • Na vozidle je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, vrtání, šroubování atd.).
 • Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům, nebo za účelem dalšího pronájmu či podnikání, k přepravě nebezpečných a rozměrných nákladů apod.
 • Vozidlo může řídit i jiný řidič, pokud je uveden ve smlouvě o pronájmu, vlastní potřebné doklady pro uzavření smlouvy a splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Po začátku pronájmu není možné volit dalšího řidiče.
 • Jestliže bude vozidlo předáno k řízení osobě, která není uvedena ve smlouvě, bude doměřen poplatek ve výši 5 000 Kč a v případě havárie ponese veškerá rizika s tím spojená klient.
 • Po dobu pronájmu vozidla je nutné před jízdou vše zajistit tak, aby nedošlo k úrazům nájemce a ke škodám na vybavení.
 • Nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel.
 • Nájemce musí dbát na bezpečné projetí veškerých mostů, tunelů, průjezdů, apod. Při předávání vozidla bude obeznámen s výškou vozidla, což potvrdí podpisem v předávacím protokolu.
 • Je zakázáno používat chemické WC bez chemie a běžného toaletního papíru.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Rezervace obytného vozu je možná e-mailem a telefonicky, platí pouze 5 dnů. Do té doby musí být uhrazena záloha 50 % z celkové ceny pronájmu.
 • Pokud záloha nebude v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Doplatek zbylé částky ve výši 50 % je nájemce povinen uhradit do 30 dnů před termínem vypůjčení vozidla.
 • Cena je vždy za jeden den pronájmu.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací, stává se smluvní pokutou za dřívější vrácení karavanu.
 • Jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500 Kč bez DPH.
 • Při předání vozidla požadujeme vratnou kauci 30 000 Kč vč. DPH, která slouží pronajímateli jako jistina pro případ škod na Karavanu způsobených při pronájmu.
 • V ceně je zahrnut limit 300 km/den. Nad tento limit je počítáno 5,5 Kč/km + DPH, při vypůjčení nad 12 dnů je limit neomezen.

ODSTOUPENÍ OD REZERVACE

Při poškození vozidla v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez nároku na náhradu. Uhrazená záloha se vrací v plné výši nebo bude navrhnut další volný termín v případě souhlasu nájemce.

V PŘÍPADĚ PORUCHY

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
 • Pokud jsou poruchy v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem.

SLEVY

Stálým zákazníkům poskytujeme na třetí a každý další pronájem v délce min. 7 dnů slevu 5 % (nevztahuje se na příslušenství v nadstandardu).

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA

 • Vozidlo je možné převzít první den půjčení v době od 8:00 – 16:00 hod a předává se v den ukončení pronájmu v době 8:00 – 16:00 hod. V případě prodlení o více než 3 hodiny bude účtován další 1 den vypůjčení.
 • Vozidlo se předává i vrací s plnou nádrží PHM – nafta.
 • V případě použití hasícího přístroje a lékárničky, je nájemce povinen zakoupit tyto věci nové.
 • Vozidlo musí být vráceno v nepoškozeném a čistém stavu, tzn. interiér – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta WC, koš bez odpadků, žádné špinavé skvrny, sedadla, místo pro nohy, palubní deska, atd. musí být čisté – žádná tráva, bláto atd., karoserie bez nánosu, umytí zvenku požadujeme jen při celkovém silném znečištění exteriéru (kvůli případnému zjištění mechanického poškození vozidla).
 • Při převzetí vozidla obě strany podepíší smlouvu o nájmu vozidla a seznámí se s jeho zařízením a používáním (trvá cca 45-60 min).
 • V případě, že během cesty vznikly škody na vozidle, je nutné to oznámit při předání pronajímateli.

CENA ZAHRNUJE

 • Asistenční služby v Evropě.
 • Havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % min. 10 000 Kč.
 • Čtvrtinu nádrže na čerstvou vodu.
 • Plná nádrž PHM - nafta.
 • Vyrovnávací nájezdové klíny.
 • Hadice na doplňování vody.
 • Dálniční známka ČR.
 • Během vaší dovolené možnost bezplatného parkování vašeho auta u nás.

NAŠE PŘEDNOSTI

 • Luxusní obytný vůz s nadstandardní výbavou.
 • 2 x klimatizace, GPS, DVD, TV, garáž uvnitř vozu – pro 4 kola, markýza, střešní nosič, vnitřní a venkovní sprcha.

STORNO POPLATKY

 • 60 dnů před termínem 40 % ze zálohy.
 • 31 až 59 dnů před termínem 60 % ze zálohy.
 • 11 až 30 dnů před termínem 80 % ze zálohy.
 • 0 až 10 dnů před termínem 100 % ze zálohy.

POKUTY A OSTATNÍ SANKCE

Veškeré poškození a ztráty se strhávají z vratné kauce. V případě poškození větší než je složený deposit, nájemce je povinen doplatit tuto položku do celkové výše ceny.

POJIŠTĚNÍ

Vozidlo je pojištěno se spoluúčastí 10 % (minimálně však 10 000 Kč).

POJIŠTĚNÍ SE NEVZTAHUJE

 • Přepravovaný náklad a poškození interiéru nájemcem (zničení, odcizení).
 • Při požití omamných a jiných návykových látek řidičem vozidla.
 • Při požití alkoholických nápojů řidičem vozidla.
 • Při prokazatelném poškození pronajatého vozu nájemcem.
 • Pojištění se nevztahuje na případný požár, způsobený jakýmkoliv vznícením ve vozidle.
 • V případě poškození vozidla je nájemce povinen volat policii a sepsat protokol o poškození vozidla či krádeže. Požadovat doklad a hned po zjištění škody, pořídit dokumentaci škody.
 • V případě, že složená kauce nepostačí na 10 % spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci. Ten se zavazuje rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit.

V PŘÍPADĚ NEHODY

 • Vždy zavolat policii a zajistit sepsání protokolu o nehodě, pořídit fotodokumentaci a jednoduchý nákres postavení vozidla (vozidel)
  sepsat všechny účastníky a svědky nehody.
 • Nepojízdné vozidlo zabezpečit před dalším případným poškozením a vniknutím cizích osob.
 • Při nehodě nebo poruše vozidla, nemá nájemce nárok na výměnu vozidla ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele. Vozidlo je vybaveno kartou asistenční služby – kontaktovat asistenční službu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat opravu. V případě, že nájemce nedodrží tyto pokyny, nebo nesplní další povinnosti, je odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody a krádeže. Nájemci je přiložen seznam autorizovaných dealerů v zahraničí.

SEZNAM STÁTŮ, DO KTERÝCH JE MOŽNÉ S TÍMTO VOZIDLEM VYCESTOVAT

Členské státy EHP:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.
+ státy mimo toto společenství: Andorra, Chorvatsko, Monako, San Marino, Vatikán.

Kontakt

sídlo, sklad Třinec

LEKON Group s.r.o.

Oldřichovice 738
739 61 Třinec
IČ: 29454174
DIČ: CZ29454174
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sklad České Budějovice

NOVĚ OTEVŘENO

Vrbenská 6
370 01 České Budějovice
+420 703 681 724
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 LEKON Group s.r.o. | by PCsupport.cz s.r.o.